Begroting 2019

Financiering

Financiering

De paragraaf financiering beschrijft de leningen en de actuele ontwikkelingen op het financieringsgebied. Eind 2018 krijgt de gemeenteraad een overzicht van de gemeentelijke financiering, de liquiditeitsprognose en de op te nemen lang- en kortlopende financieringsmiddelen voor 2019.