Begroting 2019

Lokale heffingen

Algemeen

Algemeen

De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. In het coalitieakkoord 2018 - 2022 zijn de kaders weergegeven voor de lokale heffingen. In deze collegeperiode blijven de lokale lasten laag:

  • De OZB-opbrengsten groeien, naast een aanpassing als gevolg van inflatie, alleen door de groeiende stad.
  • De toeristenbelasting stijgt in 2019 met € 1 per persoon per nacht, mede ter financiering van de hogere uitgaven in de toeristische branche.
  • De hondenbelasting wordt met ingang van 2021 afgeschaft.

Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de lokale heffingen en over het kwijtscheldingsbeleid. Ook wordt in deze paragraaf ingegaan op de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen: de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges omgevingsvergunning.