Begroting 2019

Meerjaren investeringsplan

Meerjaren investeringsplan

 

TOTAAL RESTANT INVESTERING

2018

2019

2020

2021

2022

2023 t/m 2030

Investering

Nut

Dienst

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

Bruto-
investering

Bijdragen
derden/vz

Netto-
investering

01 - Gemeenteraad

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

ROR

             100

              -  

             100

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

             100

              -  

             100

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

          100

          -  

          100

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

          100

          -  

          100

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Afvalverwijdering

Econ

DSB

          6.406

              -  

          6.406

          1.523

              -  

          1.523

          2.730

              -  

          2.730

          1.952

              -  

          1.952

             201

              -  

             201

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Econ

CVDH

         10.744

              -  

         10.744

          1.000

              -  

          1.000

          6.179

              -  

          6.179

          1.912

              -  

          1.912

             826

              -  

             826

             827

              -  

             827

               -  

              -  

               -  

     17.149

          -  

     17.149

       2.523

          -  

       2.523

       8.909

          -  

       8.909

       3.864

          -  

       3.864

       1.027

          -  

       1.027

          827

          -  

          827

           -  

          -  

           -  

05 - Cultuur en Bibliotheek

Spuikwartier OCC

Econ

CVDH

       155.977

              -  

       155.977

         60.100

              -  

         60.100

         60.700

              -  

         60.700

         21.800

              -  

         21.800

         13.377

              -  

         13.377

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Overige accommodaties voor kunstbeoefening

Econ

CVDH

         10.960

              -  

         10.960

          5.109

              -  

          5.109

             501

              -  

             501

          5.086

              -  

          5.086

             138

              -  

             138

             125

              -  

             125

               -  

              -  

               -  

Bibliotheek

Econ

DPZ

          2.304

              -  

          2.304

             354

              -  

             354

             950

              -  

             950

             250

              -  

             250

             250

              -  

             250

             250

              -  

             250

             250

              -  

             250

Bibliotheek (Nieuw beleid: Heropening bibliotheek Bouwlust)

Econ

DPZ

          1.000

              -  

          1.000

               -  

              -  

               -  

          1.000

              -  

          1.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Musea

Econ

CVDH

          3.168

              -  

          3.168

          1.649

              -  

          1.649

             249

              -  

             249

             374

              -  

             374

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

             896

              -  

             896

    173.409

          -  

    173.409

     67.212

          -  

     67.212

     63.401

          -  

     63.401

     27.510

          -  

     27.510

     13.765

          -  

     13.765

          375

          -  

          375

       1.146

          -  

       1.146

06 - Onderwijs

Kinderopvang

Econ

CVDH

         10.901

              -  

         10.901

          3.926

              -  

          3.926

          4.062

              -  

          4.062

          2.913

              -  

          2.913

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid

Econ

OCW

         57.981

              -  

         57.981

             318

              -  

             318

               80

              -  

               80

               43

              -  

               43

               42

              -  

               42

               40

              -  

               40

         57.458

              -  

         57.458

Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwjsbeleid (Nieuw beleid: meerkosten bestaande voorraad (stijgende bouwprijzen, duurzaamheid en inlopen achterstand))

Econ

OCW

         23.600

              -  

         23.600

               -  

              -  

               -  

          5.600

              -  

          5.600

          5.800

              -  

          5.800

          6.000

              -  

          6.000

          6.200

              -  

          6.200

               -  

              -  

               -  

Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs

Econ

CVDH

             329

              -  

             329

             329

              -  

             329

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs

Econ

OCW

         49.704

              -  

         49.704

         15.556

              -  

         15.556

          9.706

              -  

          9.706

         10.491

              -  

         10.491

          7.104

              -  

          7.104

          5.114

              -  

          5.114

          1.733

              -  

          1.733

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs

Econ

OCW

          1.999

              -  

          1.999

          1.414

              -  

          1.414

             585

              -  

             585

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs

Econ

OCW

         30.947

              -  

         30.947

         10.228

              -  

         10.228

         10.187

              -  

         10.187

          5.073

              -  

          5.073

          2.180

              -  

          2.180

          2.150

              -  

          2.150

          1.129

              -  

          1.129

    175.461

          -  

    175.461

     31.771

          -  

     31.771

     30.220

          -  

     30.220

     24.320

          -  

     24.320

     15.326

          -  

     15.326

     13.504

          -  

     13.504

     60.320

          -  

     60.320

07 - Werk en Inkomen

Dak Haeghe Groep

Econ

CVDH

             130

              -  

             130

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

             130

              -  

             130

          130

          -  

          130

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

          130

          -  

          130

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Ambulancevervoer

Econ

OCW

             550

              -  

             550

               -  

              -  

               -  

             550

              -  

             550

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Beheer en exploitatie CJG

Econ

CVDH

          9.300

              -  

          9.300

               -  

              -  

               -  

          3.777

              -  

          3.777

          5.273

              -  

          5.273

             250

              -  

             250

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Jeugd

Econ

OCW

          1.118

              -  

          1.118

             600

              -  

             600

             518

              -  

             518

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Ruimtebiedende wijkcentra

Econ

CVDH

             621

              -  

             621

             231

              -  

             231

             161

              -  

             161

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

             230

              -  

             230

     11.589

          -  

     11.589

          831

          -  

          831

       5.006

          -  

       5.006

       5.273

          -  

       5.273

          250

          -  

          250

           -  

          -  

           -  

          230

          -  

          230

09 - Buitenruimte

3e haven Kadeherstel

Maatsch

DSO

          4.815

              -  

          4.815

             250

              -  

             250

             460

              -  

             460

          4.105

              -  

          4.105

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Buitenruimte

Maatsch

DSB

         32.107

            400

         31.707

         11.719

            400

         11.319

         15.737

              -  

         15.737

          4.268

              -  

          4.268

             383

              -  

             383

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Kern BijzonderFASE 1 (REIS)

Maatsch

DSB

          6.555

              -  

          6.555

             955

              -  

             955

          5.600

              -  

          5.600

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Kijkduin (voorheen grex)

Maatsch

DSO

          4.916

              -  

          4.916

          1.529

              -  

          1.529

          1.030

              -  

          1.030

          1.155

              -  

          1.155

          1.201

              -  

          1.201

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Meerjarenprogramma kunstwerken

Maatsch

DSB

         14.539

              -  

         14.539

          4.750

              -  

          4.750

          9.789

              -  

          9.789

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Meerjarenprogramma kunstwerken (nieuw beleid: Vervanging infrastructurele kunstwerken)

Maatsch

DSB

         83.000

              -  

         83.000

               -  

              -  

               -  

         58.000

              -  

         58.000

         25.000

              -  

         25.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Morgenstond Midden (voorheen grex)

Maatsch

DSO

          6.895

         4.951

          1.944

             200

            580

            -380

          1.100

              -  

          1.100

          2.681

         2.050

             631

          2.914

         2.321

             593

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin

Econ

DSO

          2.500

              -  

          2.500

          1.000

              -  

          1.000

          1.500

              -  

          1.500

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Hobbemaplein

Maatsch

DSO

          3.075

              -  

          3.075

          1.264

              -  

          1.264

          1.811

              -  

          1.811

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Renovatie Koningstunnel

Maatsch

DSB

         27.064

              -  

         27.064

         13.372

              -  

         13.372

         13.692

              -  

         13.692

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Tophalte HS en Stationsplein 

Maatsch

DSB

          1.800

              -  

          1.800

          1.800

              -  

          1.800

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Tophalte/HOR Leyweg

Maatsch

DSB

             964

              -  

             964

             540

              -  

             540

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

             423

              -  

             423

               -  

              -  

               -  

Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin

Econ

DSO

          2.386

              -  

          2.386

          1.200

              -  

          1.200

          1.186

              -  

          1.186

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Westlandse Zoom (voorheen grex)

Maatsch

DSO

          6.320

              -  

          6.320

          2.650

              -  

          2.650

          1.675

              -  

          1.675

          1.995

              -  

          1.995

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

    196.936

      5.351

    191.585

     41.229

        980

     40.249

    111.581

          -  

    111.581

     39.204

      2.050

     37.154

       4.498

      2.321

       2.177

          423

          -  

          423

           -  

          -  

           -  

10 - Sport

Groene sportvelden en terreinen

Econ

OCW

         24.607

              -  

         24.607

          7.516

              -  

          7.516

          2.528

              -  

          2.528

          2.571

              -  

          2.571

          1.819

              -  

          1.819

          4.507

              -  

          4.507

          5.666

              -  

          5.666

Econ

CVDH

          1.715

              -  

          1.715

             350

              -  

             350

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

          1.365

              -  

          1.365

Sport en spelaccommodaties

Econ

CVDH

         18.597

              -  

         18.597

          2.009

              -  

          2.009

               -  

              -  

               -  

             581

              -  

             581

             115

              -  

             115

             934

              -  

             934

         14.958

              -  

         14.958

Sport en spelaccommodaties (Nieuw beleid: Let's stick together: athletic skills track)

Econ

OCW

             500

              -  

             500

               -  

              -  

               -  

             500

              -  

             500

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Sport en spelaccommodaties (Nieuw beleid: zwembad Zuiderpark wordt versterkt met een buitenbad)

Econ

OCW

          1.400

              -  

          1.400

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

          1.400

              -  

          1.400

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

     46.818

          -  

     46.818

       9.875

          -  

       9.875

       3.028

          -  

       3.028

       3.152

          -  

       3.152

       3.334

          -  

       3.334

       5.441

          -  

       5.441

     21.988

          -  

     21.988

12 - Mobiliteit

Busplatform Den Haag Centraal

Maatsch

DSB

         20.018

       17.042

          2.976

         12.942

       12.942

               -  

          7.076

         4.100

          2.976

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

DHNC Fietsenkelder (voorheen grex)

Econ

DSO

         14.449

         1.321

         13.128

         11.500

         1.321

         10.179

          2.949

              -  

          2.949

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Inrichting verkeer

Maatsch

DSB

         36.342

         6.270

         30.072

          6.350

         1.250

          5.100

         26.842

         5.020

         21.822

          3.150

              -  

          3.150

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Inrichting verkeer (Nieuw beleid: Eenrichtingsverkeer Mauritskade)

Maatsch

DSB

         10.000

              -  

         10.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

         10.000

              -  

         10.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Inrichting verkeer (Nieuw beleid: Herinrichting Gedempte Gracht; alt. fietsroute voor Grote Marktstraat)

Maatsch

DSB

         10.000

              -  

         10.000

               -  

              -  

               -  

         10.000

              -  

         10.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Inrichting verkeer (Nieuw beleid: Onderdoorgang Hildebrandplein)

Maatsch

DSB

         25.000

              -  

         25.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

         25.000

              -  

         25.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Inrichting verkeer (Nieuw beleid: Ongelijkvloerse verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg)

Maatsch

DSB

         22.000

              -  

         22.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

         22.000

              -  

         22.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Inrichting verkeer (Nieuw beleid: Vereenvoudiging verkeerstromen 7-sprong)

Maatsch

DSB

          5.000

              -  

          5.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

          5.000

              -  

          5.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Fietstrommels in woonbuurten

Econ

DSB

               78

              -  

               78

               78

              -  

               78

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Meerjarenplan Fiets

Maatsch

DSB

         27.093

       12.212

         14.881

          4.521

              -  

          4.521

         11.421

         5.049

          6.372

         11.151

         7.163

          3.988

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Morgenstond Midden (voorheen grex)

Maatsch

DSO

          1.724

              -  

          1.724

             100

              -  

             100

             125

              -  

             125

             750

              -  

             750

             749

              -  

             749

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Netwerk Randstadrail

Maatsch

DSB

          8.246

              -  

          8.246

          1.200

              -  

          1.200

             415

              -  

             415

          6.631

              -  

          6.631

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Parkeergarages

Econ

DSB

         11.393

              -  

         11.393

          1.150

              -  

          1.150

          4.055

              -  

          4.055

          5.583

              -  

          5.583

             605

              -  

             605

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Parkeren openbare ruimte

Maatsch

DSB

         16.520

              -  

         16.520

          2.848

              -  

          2.848

          9.160

              -  

          9.160

          3.812

              -  

          3.812

             700

              -  

             700

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Rotterdamsebaan

Beide

DSB

       319.416

     242.734

         76.682

         86.400

       86.250

             150

         72.186

       77.186

         -5.000

         85.000

       79.298

          5.702

         55.476

              -  

         55.476

         20.354

              -  

         20.354

               -  

              -  

               -  

    527.280

   279.579

    247.701

    127.089

   101.763

     25.326

    144.229

    91.355

     52.874

    131.078

    86.461

     44.617

    104.530

          -  

    104.530

     20.354

          -  

     20.354

           -  

          -  

           -  

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Horeca/detailhandel in het OCC

Econ

DSO

          1.851

              -  

          1.851

             617

              -  

             617

             617

              -  

             617

             617

              -  

             617

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Klusobjecten

Econ

DSO

          4.700

              -  

          4.700

          3.755

              -  

          3.755

             854

              -  

             854

               91

              -  

               91

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Amerikaanse ambassade

Econ

DSO

         10.500

              -  

         10.500

         10.500

              -  

         10.500

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Kust gezond

Maatsch

DSB

         23.510

              -  

         23.510

          1.075

              -  

          1.075

          7.401

              -  

          7.401

          5.034

              -  

          5.034

         10.000

              -  

         10.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Morgenstond Midden (voorheen grex)

Econ

DSO

         14.899

              -  

         14.899

         13.992

              -  

         13.992

             907

              -  

             907

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising

Maatsch

DSB

         10.000

              -  

         10.000

             700

              -  

             700

          2.000

              -  

          2.000

          7.300

              -  

          7.300

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

     65.460

          -  

     65.460

     30.639

          -  

     30.639

     11.779

          -  

     11.779

     13.042

          -  

     13.042

     10.000

          -  

     10.000

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Key2BZ

Econ

DPZ

          1.045

              -  

          1.045

             637

              -  

             637

             278

              -  

             278

             130

              -  

             130

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Speelvoorzieningen

Maatsch

DPZ

             101

              -  

             101

             101

              -  

             101

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Wijkpark Cromvliet

Maatsch

DPZ

          2.826

              -  

          2.826

             400

              -  

             400

          2.426

              -  

          2.426

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

       3.972

          -  

       3.972

       1.138

          -  

       1.138

       2.704

          -  

       2.704

          130

          -  

          130

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

15 - Financiën

Nieuw belastingsysteem

Econ

DPZ

             143

              -  

             143

             143

              -  

             143

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

          143

          -  

          143

          143

          -  

          143

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

           -  

          -  

           -  

Overhead

Aanschaf hardware/software

Econ

IDC

         12.000

              -  

         12.000

          3.000

              -  

          3.000

          3.000

              -  

          3.000

          3.000

              -  

          3.000

          3.000

              -  

          3.000

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

CIS Basisinfra 2014

Econ

IDC

          7.000

              -  

          7.000

          1.750

              -  

          1.750

          1.750

              -  

          1.750

          1.750

              -  

          1.750

          1.750

              -  

          1.750

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

BEC

          3.903

              -  

          3.903

          1.103

              -  

          1.103

             700

              -  

             700

             700

              -  

             700

             700

              -  

             700

             700

              -  

             700

               -  

              -  

               -  

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

BSD

          6.210

              -  

          6.210

          1.810

              -  

          1.810

          1.100

              -  

          1.100

          1.100

              -  

          1.100

          1.100

              -  

          1.100

          1.100

              -  

          1.100

               -  

              -  

               -  

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

DPZ

          7.930

              -  

          7.930

          1.030

              -  

          1.030

          2.000

              -  

          2.000

          1.400

              -  

          1.400

          1.700

              -  

          1.700

          1.800

              -  

          1.800

               -  

              -  

               -  

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

DSB

             132

              -  

             132

             132

              -  

             132

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Concernbrede Informatiesystemen (CIS)

Econ

DSO

          1.780

              -  

          1.780

             180

              -  

             180

             500

              -  

             500

             500

              -  

             500

             300

              -  

             300

             300

              -  

             300

               -  

              -  

               -  

Diverse investeringen installaties

Econ

IDC

         13.372

              -  

         13.372

          5.947

              -  

          5.947

          3.639

              -  

          3.639

          3.786

              -  

          3.786

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Haags Subsidie Systeem (ABBA)

Econ

OCW

          1.993

              -  

          1.993

          1.000

              -  

          1.000

             993

              -  

             993

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Leer Management Systeem (LMS)

Econ

OCW

             113

              -  

             113

             113

              -  

             113

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Investeringen stadsdeelkantoor Leyweg

Econ

IDC

             612

              -  

             612

             230

              -  

             230

             382

              -  

             382

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Project migratie “Eventus naar HAS”

Econ

SZW

             269

              -  

             269

             269

              -  

             269

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Vervanging binnenzonwering

Econ

IDC

             282

              -  

             282

             154

              -  

             154

             128

              -  

             128

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Vervanging/revisies installaties

Econ

IDC

             168

              -  

             168

               40

              -  

               40

             128

              -  

             128

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

Vloerafwerking stadhuis en garage

Econ

IDC

          1.600

              -  

          1.600

               -  

              -  

               -  

             680

              -  

             680

             920

              -  

             920

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

               -  

              -  

               -  

     57.365

          -  

     57.365

     16.759

          -  

     16.759

     15.000

          -  

     15.000

     13.156

          -  

     13.156

       8.550

          -  

       8.550

       3.900

          -  

       3.900

           -  

          -  

           -  

Totaal

 1.275.812

   284.930

    990.882

    329.209

   102.743

    226.466

    395.856

    91.355

    304.501

    260.728

    88.511

    172.217

    161.382

      2.321

    159.061

     44.824

          -  

     44.824

     83.814

          -  

     83.814