Begroting 2019

Huisvesting en Facility Management

Huisvesting en Facility Management

Op basis van planvorming die in de loop van 2018 tot stand komt, zal in 2019 gewerkt worden aan een nieuw integraal strategisch huisvestingplan waarin zowel naar de kantoorhuisvesting als de huisvesting van de dienstverlening gekeken wordt. Als onderdeel hiervan wordt naar de toekomstbestendigheid van het kantoorconcept gekeken, evenals naar de aard en omvang van de publieksfuncties. Het bestaande strategisch huisvestingsplan kende de afgelopen jaren een tekort. Dit tekort kent een structurele component. Het verwachte tekort voor 2018 en 2019 is in deze begroting verwerkt middels een inhouding op de loon- en prijscompensatie. Voor de jaren daarna maakt de oplossing van het tekort onderdeel uit van het eerder genoemde nieuwe huisvestingsplan.

Onder de paragraaf Duurzaamheid en interne milieuzorg is te lezen wat op dit gebied in de gemeentelijke huisvesting gebeurt.