Begroting 2019

Verbonden partijen

Tabel verbonden partijen

Tabel verbonden partijen

bedragen in 1000

Naam verbonden partij

Nom. Belang

Aandeelpercentage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat in 2019

Dividend  in 2019

Toelichting

1-jan-19

31-dec-19

1-jan-19

31-dec-19

1-jan-19

31-dec-19

Gemeenschappelijke regelingen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2.590

7.426

565.989

1.348.170

 - 

-

De cijfers inzake EV en VV zijn uit de jaarrekening 2017. Het hoge VV wordt met name veroorzaakt door de aanwezige fondsen in het kader van verkeer en vervoer. 

Veiligheidsregio Haaglanden

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

6.300

4.688

111.934

115.364

-

-

De cijfers inzake EV en VV zijn uit Meerjarenbegroting 2019-2022.

GR GGD & VT Haaglanden (Haagse bijdrage)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Conform begroting  2019

Regionaal Inkoopbureau H10

0

0

257.006

onbekend

0

0

Bedrijvenschap Harnaschpolder

0

85,00%

85,00%

-19

-20

107

72

                   -  

0

Conform begroting 2019

Industrieschap Plaspoelpolder

0

50,00%

50,00%

11.381

11.498

0

0

118

0

Conform begroting 2019

Omgevingsdienst Haaglanden

2.785

1.609

Vennootschappen en coöperaties

ROM Innovation Quarter B.V.

500

0,8%

0,8%

26.653

26.653

1

1

                   -  

                   -  

Balans + resultaat jaarrekening 2017.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

2.894

2,3%

2,3%

3.753.000

4.220.000

154.000.000

140.000.000

393.000

2.200

Cijfers jaarrekening 2017. In afwachting halfjaarcijfers in augustus 2018!

Dunea N.V.

7.132

39,87%

39,87%

205.272

193.298

371.377

382.301

           11.974

0

Cijfers uit jaarverslag 2017

Eneco 

22.689

16,55%

16,55%

2.869.000

3.121.000

2.787.000

1.952.000

95.000

7.954

cijfers over het eigen vermogen, vreemd vermogen zijn afkomstig uit het jaarverslag 2017. 

Stedin Holding N.V.

22689

16,55%

16,55%

2.583.000

2.628.000

3.968.000

3.969.000

 €        97.000

 €          7.944

EV en VV jaarverslag 2017 ten opzichte van halfjaarbeicht 2017.

N.V. Haagse Milieu Services

454

100%

100%

454

454

407

544

3.602

2.800

VV betreft financial lease van een aantal voertuigen. Cijfers jaarrekening 2017. In jaarrekening 2018 wordt lager dividend verwacht t.o.v. 2017.

HTM Beheer BV

42.091

100%

100%

105.168

104.510

620.637

656.421

             3.000

3.000

Cijfers uit jaarverslag 2017.

N.V. Stadsherstel Den Haag en Omgeving 

3.674

22,0%

22,0%

20.031

20.349

9.423

10.166

560

90

Cijfers jaarrekening 2017

United Fish Auctions N.V.

1.202

34%

34%

4.232

4.645

3.504

2.416

413

0

Cijfers jaarrekening 2017

WOM Den Haag Zuidwest B.V.

           12.000

42,0%

42,0%

112.871

112.871

1.462

1.462

 PM 

                   -  

Balans + resultaat jaarrekening 2017.

Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V. 

                  10

50,0%

50,0%

20

20

127.724

127.724

                   -  

                   -  

Balans + resultaat geconsolideerde  jaarrekening 2017. 

Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal C.V. 

                    1

48,0%

48,0%

1

1

127.724

127.724

                   -  

                   -  

Balans + resultaat jaarrekening 2017.

Vastgoedexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V. 

                  10

50,0%

50,0%

18

18

8

8

                   -  

                   -  

Balans + resultaat jaarrekening 2017.

Vastgoedexploitatie Maatschappij Vroondaal C.V. 

                    1

48,0%

48,0%

1

1

2.353

2.353

                   -  

                   -  

Balans + resultaat jaarrekening 2017.

Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld C.V.

                  22

49,0%

49,0%

45

45

12.158

12.158

                   -  

                   -  

Balans + resultaat jaarrekening 2017.

Wateringse Veld Beheer B.V.

                    9

50,0%

50,0%

24

24

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

Balans + resultaat jaarrekening 2017.

Starterspanden Den Haag B.V.

                    9

50,0%

50,0%

11

11

3

3

                   -  

                   -  

Balans + resultaat jaarrekening 2017.

Starterspanden Den Haag C.V.

                625

50%

50%

1.395

1.395

3.397

3.397

ntb

                   -  

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2017.

Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt - Oude Centrum B.V. 

                    9

50,0%

50,0%

-18

-18

18

18

                   -  

                   -  

Balans + resultaat jaarrekening 2017.

Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt-Oude Centrum Den Haag C.V. 

             1.570

43,0%

43,0%

21.759

21.759

1.658

1.658

 PM 

                   -  

Balans + resultaat jaarrekening 2017.

Naam verbonden partij

Nom. Belang

Aandeelpercentage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat in 2019

Dividend  in 2019

Toelichting

1-jan-19

31-dec-19

1-jan-19

31-dec-19

1-jan-19

31-dec-19

Stichtingen, verenigingen en coöperaties

St. Holdingsfonds Economische Investeringen De Haag

nvt

nvt

nvt

57

57

           33.126

           33.126

-

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2017.

Stichting Werkbij

n.v.t 

100%

100%

794

799

172

143

5

-

Voorlopige eindscijfer 2017

Coöperatie BIRGIT U.A.

0

33%

33%

139

ntb

0

ntb

ntb

-

Cooperatie Wigo4iT U.A.

25

0,25

0,25

             3.629

             3.222

           14.157

           14.388

                408-

-

VVE locatie Wittebrug (sdk Segbroek)

30%

30%

VVE woningen Weimarstraat

50%

50%

VVE 1 Hulshof-bibliotheekcomplex

73%

73%

De kosten worden jaarlijks verrekend met de leden van de VVE en er wordt niet gereserveerd.

VVE kantoren en woningenaan de  Leyweg 807-813

74%

74%

De kosten worden jaarlijks verrekend met de leden van de VVE en er wordt niet gereserveerd.

VVE 2 Stadhuiscomplex aan het Spui 68 -70

99%

99%

VVE Stadsdeelcomplex Leidschenveen-Ypenburg

25%

25%

In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over  gevel onderhoud, (groot)onderhoud, energieopslag, etc. 

VVE Residentie Willemstaete (sdk Scheveningen)

33%

33%

Overige verbonden partijen

Stichting administratiekantoor Dataland

28

4%

4%

847

847

607

607

 ntb 

Balans 1/1 en 31/12 en resultaat betreffen 2017.