Begroting 2019

Specificatie materiële vaste activa en kapitaallasten

Specificatie materiële vaste activa en kapitaallasten

Specificatie materiële vaste activa en kapitaallasten

(bedragen x 1.000,-)

Omschrijving balanspost

Boekwaarde

Her- rubricering

Boekwaarde

Netto-investeringen

Op-/afboeking boekwaarde

Afschrijvingen 

Boekwaarde

Rente

Totale kapitaal-lasten 2018

31-12-2017
(Afdoenings-brief 2017)

1-1-2018

Bruto inves-teringen

-/- Bijdragen van derden

-/- Bijdragen uit voor-zieningen

Overboeken gereed- gekomen activa

Overdracht  activa tussen diensten

Afboeken boekwaarde

Overige afboekingen

Afwaar-deringen

Reguliere afschrijvingen

31-12-2018

Materiële vaste activa met economisch nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

185.643

0

185.643

0

0

0

0

-263

1.000

0

0

36

184.344

3.711

3.747

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

170.211

0

170.211

0

0

0

368

0

0

0

0

0

170.579

3.404

3.404

Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven)

10.871

-7.062

3.809

0

0

0

0

0

0

0

0

366

3.443

76

442

Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

7.062

7.062

0

0

0

0

0

0

0

0

282

6.780

141

423

Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven)

766.566

-2.652

763.914

0

0

0

0

-987

0

0

0

37.114

725.813

15.276

52.390

Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

2.652

2.652

0

0

0

660

0

0

0

0

106

3.206

53

159

Grond- weg en waterbouwkundige werken

8.993

0

8.993

0

0

0

0

0

0

0

0

714

8.279

179

893

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

94.469

0

94.469

0

0

0

0

0

0

0

0

11.052

83.417

1.885

12.937

Overige materiële vaste activa

51.195

0

51.195

0

0

0

0

0

0

0

0

12.891

38.304

1.003

13.894

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

149.409

114

149.523

0

0

0

-1.028

1.250

3.562

0

534

0

145.649

2.955

2.955

Meerjarig Investeringsplan

0

175.042

1.321

0

0

0

8.633

0

516

0

164.572

0

0

Totaal

1.437.357

114

1.437.471

175.042

1.321

0

0

0

13.195

0

1.050

62.561

1.534.386

28.683

91.244

Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

768

0

768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

768

15

15

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

11.702

0

11.702

0

0

0

0

0

0

0

0

778

10.924

234

1.012

Grond- weg en waterbouwkundige werken

2.284

0

2.284

0

0

0

0

0

0

0

0

126

2.158

46

172

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

347

0

347

0

0

0

0

0

0

0

0

25

322

7

32

Overige materiële vaste activa

16.616

0

16.616

0

0

0

0

0

0

0

0

2.189

14.427

332

2.521

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

31.717

0

31.717

0

0

0

0

0

0

0

0

3.118

28.599

634

3.752

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

779

231

1.010

0

0

0

0

0

0

0

0

23

987

21

44

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

6

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

Grond- weg en waterbouwkundige werken

94.154

0

94.154

0

0

0

0

0

0

0

0

10.244

83.910

1.883

12.127

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

405

0

405

0

0

0

0

0

0

0

0

34

371

8

42

Overige materiële vaste activa

1.511

0

1.511

0

0

0

0

0

0

0

0

164

1.347

30

194

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

9.003

-231

8.772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.772

176

176

Meerjarig Investeringsplan

0

0

0

155.667

101.422

0

0

0

0

0

0

0

54.245

0

0

Totaal

105.858

0

105.858

155.667

101.422

0

0

0

0

0

0

10.465

149.638

2.118

12.583

Totaal generaal Materiele vaste activa

1.574.932

114

1.575.046

330.709

102.743

0

0

0

13.195

0

1.050

76.144

1.712.623

31.435

107.579

(bedragen x 1.000,-)

Omschrijving balanspost

Boekwaarde

Her- rubricering

Boekwaarde

Netto-investeringen

Op-/afboeking boekwaarde

Afschrijvingen 

Boekwaarde

Rente

Totale kapitaal-lasten 2019

31-12-2018

1-1-2019

Bruto inves-teringen

-/- Bijdragen van derden

-/- Bijdragen uit voor-zieningen

Overboeken gereed- gekomen activa

Overdracht  activa tussen diensten

Afboeken boekwaarde

Overige afboekingen

Afwaar-deringen

Reguliere afschrijvingen

31-12-2019

Materiële vaste activa met economisch nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

184.344

0

184.344

0

0

0

0

0

0

0

0

36

184.308

2.771

2.807

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

170.579

0

170.579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170.579

2.553

2.553

Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven)

3.443

0

3.443

0

0

0

0

0

0

0

0

192

3.251

52

244

Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven

6.780

0

6.780

0

0

0

0

0

0

0

0

282

6.498

106

388

Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven)

725.813

0

725.813

0

0

0

0

0

0

0

0

33.065

692.748

10.889

43.954

Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

3.206

0

3.206

0

0

0

0

0

0

0

0

106

3.100

40

146

Grond- weg en waterbouwkundige werken

8.279

0

8.279

0

0

0

0

0

0

0

0

715

7.564

124

839

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

83.417

0

83.417

0

0

0

0

0

0

0

0

10.722

72.695

1.248

11.970

Overige materiële vaste activa

38.304

0

38.304

0

0

0

119

0

0

0

0

10.258

28.165

443

10.701

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

145.649

0

145.649

0

0

0

-119

0

114

0

0

0

145.416

2.215

2.215

Meerjarig Investeringsplan

164.572

0

164.572

139.409

0

0

0

0

18.724

0

13.957

6.068

265.232

2.135

8.203

Totaal

1.534.386

0

1.534.386

139.409

0

0

0

0

18.838

0

13.957

61.444

1.579.556

22.576

84.020

Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

768

0

768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

768

12

12

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

10.924

0

10.924

0

0

0

0

0

0

0

0

778

10.146

164

942

Grond- weg en waterbouwkundige werken

2.158

0

2.158

0

0

0

0

0

0

0

0

126

2.032

32

158

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

322

0

322

0

0

0

0

0

0

0

0

25

297

5

30

Overige materiële vaste activa

14.427

0

14.427

0

0

0

0

0

0

0

0

2.169

12.258

216

2.385

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

28.599

0

28.599

0

0

0

0

0

0

0

0

3.098

25.501

429

3.527

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

987

0

987

0

0

0

0

0

0

0

0

23

964

15

38

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

6

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

Grond- weg en waterbouwkundige werken

83.910

0

83.910

0

0

0

0

0

0

0

0

10.244

73.666

1.259

11.503

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

371

0

371

0

0

0

0

0

0

0

0

34

337

6

40

Overige materiële vaste activa

1.347

0

1.347

0

0

0

0

0

0

0

0

164

1.183

20

184

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

8.772

0

8.772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.772

132

132

Meerjarig Investeringsplan

54.245

0

54.245

253.846

87.255

0

0

0

0

0

0

757

220.079

743

1.500

Totaal

149.638

0

149.638

253.846

87.255

0

0

0

0

0

0

11.222

305.007

2.175

13.397

Totaal generaal Materiele vaste activa

1.712.623

0

1.712.623

393.255

87.255

0

0

0

18.838

0

13.957

75.764

1.910.064

25.180

100.944

(bedragen x 1.000,-)

Omschrijving balanspost

Boekwaarde

Her- rubricering

Boekwaarde

Netto-investeringen

Op-/afboeking boekwaarde

Afschrijvingen 

Boekwaarde

Rente

Totale kapitaal-lasten 2020

31-12-2019

1-1-2020

Bruto inves-teringen

-/- Bijdragen van derden

-/- Bijdragen uit voor-zieningen

Overboeken gereed- gekomen activa

Overdracht  activa tussen diensten

Afboeken boekwaarde

Overige afboekingen

Afwaar-deringen

Reguliere afschrijvingen

31-12-2020

Materiële vaste activa met economisch nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

184.308

0

184.308

0

0

0

0

0

0

0

0

16

184.292

2.770

2.786

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

170.579

0

170.579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170.579

2.553

2.553

Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven)

3.251

0

3.251

0

0

0

0

0

0

0

0

192

3.059

49

241

Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven

6.498

0

6.498

0

0

0

0

0

0

0

0

282

6.216

106

388

Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven)

692.748

0

692.748

0

0

0

0

0

0

0

0

32.540

660.208

10.396

42.936

Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

3.100

0

3.100

0

0

0

0

0

0

0

0

106

2.994

40

146

Grond- weg en waterbouwkundige werken

7.564

0

7.564

0

0

0

0

0

0

0

0

702

6.862

113

815

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

72.695

0

72.695

0

0

0

0

0

0

0

0

10.495

62.200

1.086

11.581

Overige materiële vaste activa

28.165

0

28.165

0

0

0

0

0

0

0

0

7.078

21.087

317

7.395

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

145.416

0

145.416

0

0

0

0

0

1.151

0

0

0

144.265

2.215

2.215

Meerjarig Investeringsplan

265.232

0

265.232

90.897

0

0

0

0

4.077

0

0

9.058

342.994

4.001

13.059

Totaal

1.579.556

0

1.579.556

90.897

0

0

0

0

5.228

0

0

60.469

1.604.756

23.646

84.115

Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

768

0

768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

768

12

12

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

10.146

0

10.146

0

0

0

0

0

0

0

0

778

9.368

152

930

Grond- weg en waterbouwkundige werken

2.032

0

2.032

0

0

0

0

0

0

0

0

126

1.906

31

157

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

297

0

297

0

0

0

0

0

0

0

0

25

272

4

29

Overige materiële vaste activa

12.258

0

12.258

0

0

0

0

0

0

0

0

2.151

10.107

184

2.335

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

25.501

0

25.501

0

0

0

0

0

0

0

0

3.080

22.421

383

3.463

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

964

0

964

0

0

0

0

0

0

0

0

23

941

15

38

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

6

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

Grond- weg en waterbouwkundige werken

73.666

0

73.666

0

0

0

0

0

0

0

0

10.244

63.422

1.106

11.350

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

337

0

337

0

0

0

0

0

0

0

0

34

303

5

39

Overige materiële vaste activa

1.183

0

1.183

0

0

0

0

0

0

0

0

164

1.019

18

182

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

8.772

0

8.772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.772

132

132

Meerjarig Investeringsplan

220.079

0

220.079

171.331

88.511

0

0

0

0

0

0

12.023

290.876

3.382

15.405

Totaal

305.007

0

305.007

171.331

88.511

0

0

0

0

0

0

22.488

365.339

4.658

27.146

Totaal generaal Materiele vaste activa

1.910.064

0

1.910.064

262.228

88.511

0

0

0

5.228

0

0

86.037

1.992.516

28.687

114.724

(bedragen x 1.000,-)

Omschrijving balanspost

Boekwaarde

Her- rubricering

Boekwaarde

Netto-investeringen

Op-/afboeking boekwaarde

Afschrijvingen 

Boekwaarde

Rente

Totale kapitaal-lasten 2021

31-12-2020

1-1-2021

Bruto inves-teringen

-/- Bijdragen van derden

-/- Bijdragen uit voor-zieningen

Overboeken gereed- gekomen activa

Overdracht  activa tussen diensten

Afboeken boekwaarde

Overige afboekingen

Afwaar-deringen

Reguliere afschrijvingen

31-12-2021

Materiële vaste activa met economisch nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

184.292

0

184.292

0

0

0

0

0

0

0

0

17

184.275

2.770

2.787

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

170.579

0

170.579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170.579

2.553

2.553

Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven)

3.059

0

3.059

0

0

0

0

0

0

0

0

192

2.867

46

238

Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven

6.216

0

6.216

0

0

0

0

0

0

0

0

282

5.934

106

388

Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven)

660.208

0

660.208

0

0

0

0

0

0

0

0

31.574

628.634

9.908

41.482

Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

2.994

0

2.994

0

0

0

0

0

0

0

0

106

2.888

40

146

Grond- weg en waterbouwkundige werken

6.862

0

6.862

0

0

0

0

0

0

0

0

625

6.237

103

728

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

62.200

0

62.200

0

0

0

0

0

0

0

0

10.125

52.075

930

11.055

Overige materiële vaste activa

21.087

0

21.087

0

0

0

0

0

0

0

0

5.094

15.993

216

5.310

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

144.265

0

144.265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144.265

2.215

2.215

Meerjarig Investeringsplan

342.994

0

342.994

76.706

0

0

0

0

0

0

0

17.617

402.083

5.265

22.882

Totaal

1.604.756

0

1.604.756

76.706

0

0

0

0

0

0

0

65.632

1.615.830

24.152

89.784

Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

768

0

768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

768

12

12

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

9.368

0

9.368

0

0

0

0

0

0

0

0

778

8.590

141

919

Grond- weg en waterbouwkundige werken

1.906

0

1.906

0

0

0

0

0

0

0

0

126

1.780

29

155

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

272

0

272

0

0

0

0

0

0

0

0

25

247

4

29

Overige materiële vaste activa

10.107

0

10.107

0

0

0

0

0

0

0

0

1.934

8.173

152

2.086

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

22.421

0

22.421

0

0

0

0

0

0

0

0

2.863

19.558

338

3.201

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

941

0

941

0

0

0

0

0

0

0

0

23

918

14

37

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

6

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

Grond- weg en waterbouwkundige werken

63.422

0

63.422

0

0

0

0

0

0

0

0

10.244

53.178

951

11.195

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

303

0

303

0

0

0

0

0

0

0

0

34

269

5

39

Overige materiële vaste activa

1.019

0

1.019

0

0

0

0

0

0

0

0

164

855

15

179

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

8.772

0

8.772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.772

132

132

Meerjarig Investeringsplan

290.876

0

290.876

87.876

2.321

0

0

0

0

0

0

20.553

355.878

4.490

25.043

Totaal

365.339

0

365.339

87.876

2.321

0

0

0

0

0

0

31.018

419.876

5.607

36.625

Totaal generaal Materiele vaste activa

1.992.516

0

1.992.516

164.582

2.321

0

0

0

0

0

0

99.513

2.055.264

30.097

129.610

(bedragen x 1.000,-)

Omschrijving balanspost

Boekwaarde

Her- rubricering

Boekwaarde

Netto-investeringen

Op-/afboeking boekwaarde

Afschrijvingen 

Boekwaarde

Rente

Totale kapitaal-lasten 2022

31-12-2021

1-1-2022

Bruto inves-teringen

-/- Bijdragen van derden

-/- Bijdragen uit voor-zieningen

Overboeken gereed- gekomen activa

Overdracht  activa tussen diensten

Afboeken boekwaarde

Overige afboekingen

Afwaar-deringen

Reguliere afschrijvingen

31-12-2022

Materiële vaste activa met economisch nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

184.275

0

184.275

0

0

0

0

0

0

0

0

17

184.258

2.770

2.787

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

170.579

0

170.579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170.579

2.553

2.553

Woonruimten (niet in erfpacht uitgegeven)

2.867

0

2.867

0

0

0

0

0

0

0

0

192

2.675

43

235

Woonruimten welke in erfpacht zijn uitgegeven

5.934

0

5.934

0

0

0

0

0

0

0

0

282

5.652

106

388

Bedrijfsgebouwen (niet in erfpacht uitgegeven)

628.634

0

628.634

0

0

0

0

0

0

0

0

30.565

598.069

9.434

39.999

Bedrijfsgebouwen welke in erfpacht zijn uitgegeven

2.888

0

2.888

0

0

0

0

0

0

0

0

106

2.782

40

146

Grond- weg en waterbouwkundige werken

6.237

0

6.237

0

0

0

0

0

0

0

0

621

5.616

93

714

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

52.075

0

52.075

0

0

0

0

0

0

0

0

9.825

42.250

778

10.603

Overige materiële vaste activa

15.993

0

15.993

0

0

0

0

0

0

0

0

3.181

12.812

155

3.336

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

144.265

0

144.265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144.265

2.215

2.215

Meerjarig Investeringsplan

402.083

0

402.083

24.047

0

0

0

0

0

0

0

21.000

405.130

5.915

26.915

Totaal

1.615.830

0

1.615.830

24.047

0

0

0

0

0

0

0

65.789

1.574.088

24.102

89.891

Materiële vaste activa met economisch nut gedekt uit heffingen

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

768

0

768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

768

12

12

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

8.590

0

8.590

0

0

0

0

0

0

0

0

778

7.812

129

907

Grond- weg en waterbouwkundige werken

1.780

0

1.780

0

0

0

0

0

0

0

0

126

1.654

27

153

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

247

0

247

0

0

0

0

0

0

0

0

25

222

4

29

Overige materiële vaste activa

8.173

0

8.173

0

0

0

0

0

0

0

0

1.686

6.487

123

1.809

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

19.558

0

19.558

0

0

0

0

0

0

0

0

2.615

16.943

295

2.910

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

Gronden en terreinen (niet in erfpacht uitgegeven)

918

0

918

0

0

0

0

0

0

0

0

23

895

14

37

Gronden en terreinen welke in erfpacht zijn uitgegeven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

6

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

Grond- weg en waterbouwkundige werken

53.178

0

53.178

0

0

0

0

0

0

0

0

10.244

42.934

797

11.041

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Machines apparaten en installaties

269

0

269

0

0

0

0

0

0

0

0

34

235

4

38

Overige materiële vaste activa

855

0

855

0

0

0

0

0

0

0

0

164

691

13

177

Materiele vaste bedrijfsactiva in uitvoering

8.772

0

8.772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.772

132

132

Meerjarig Investeringsplan

355.878

0

355.878

20.777

0

0

0

0

0

0

0

25.719

350.936

5.483

31.202

Totaal

419.876

0

419.876

20.777

0

0

0

0

0

0

0

36.184

404.469

6.443

42.627

Totaal generaal Materiele vaste activa

2.055.264

0

2.055.264

44.824

0

0

0

0

0

0

0

104.588

1.995.500

30.840

135.428