Begroting 2019

Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma

Recapitulatie lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma

Programma

Begroting

Begroting

Begroting 

Begroting 

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

01 - Gemeenteraad

Lasten

8.695

8.946

8.888

8.881

8.696

Baten

35

35

0

0

0

Resultaat voor bestemming

8.660

8.911

8.888

8.881

8.696

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

8.660

8.911

8.888

8.881

8.696

02 - College en Bestuur

Lasten

10.212

9.317

7.779

7.786

8.046

Baten

0

1.200

0

0

0

Resultaat voor bestemming

10.212

8.117

7.779

7.786

8.046

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

10.212

8.117

7.779

7.786

8.046

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Lasten

86.069

86.544

87.499

84.279

84.519

Baten

64.274

66.755

67.261

67.767

68.273

Resultaat voor bestemming

21.795

19.789

20.238

16.512

16.246

Dotaties

1.000

0

0

0

0

Onttrekkingen

500

2.750

3.500

250

0

Resultaat na bestemming

22.295

17.039

16.738

16.262

16.246

04 - Openbare orde en Veiligheid

Lasten

60.688

60.910

60.814

60.793

60.792

Baten

4.274

3.703

3.703

3.703

3.703

Resultaat voor bestemming

56.414

57.207

57.111

57.090

57.089

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

56.414

57.207

57.111

57.090

57.089

05 - Cultuur en Bibliotheek

Lasten

105.499

105.109

103.855

103.125

105.200

Baten

7.737

7.737

6.947

6.947

6.947

Resultaat voor bestemming

97.762

97.372

96.908

96.178

98.253

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

97.762

97.372

96.908

96.178

98.253

Programma

Begroting

Begroting

Begroting 

Begroting 

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

06 - Onderwijs

Lasten

144.232

140.470

137.749

132.475

129.307

Baten

56.176

51.415

51.325

51.325

51.325

Resultaat voor bestemming

88.056

89.055

86.424

81.150

77.982

Dotaties

3.400

0

0

0

0

Onttrekkingen

6.422

5.800

6.777

2.364

0

Resultaat na bestemming

85.034

83.255

79.647

78.786

77.982

07 - Werk en Inkomen

Lasten

615.840

597.580

598.525

600.149

589.697

Baten

364.997

365.617

366.780

374.475

374.475

Resultaat voor bestemming

250.843

231.963

231.745

225.674

215.223

Dotaties

1.378

0

0

0

0

Onttrekkingen

3.750

6.000

6.350

500

0

Resultaat na bestemming

248.472

225.963

225.395

225.174

215.223

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Lasten

518.199

507.450

499.582

497.072

494.007

Baten

61.367

53.949

53.922

53.922

53.922

Resultaat voor bestemming

456.832

453.501

445.660

443.150

440.085

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

4.050

1.250

1.250

1.250

0

Resultaat na bestemming

452.782

452.251

444.410

441.900

440.085

09 - Buitenruimte

Lasten

150.151

157.818

158.613

165.587

166.269

Baten

52.111

54.504

54.704

54.904

55.104

Resultaat voor bestemming

98.040

103.314

103.909

110.683

111.165

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

2.260

1.543

0

0

0

Resultaat na bestemming

95.780

101.771

103.909

110.683

111.165

10 - Sport

Lasten

54.030

49.812

55.087

48.678

48.153

Baten

8.976

8.019

8.019

8.019

8.019

Resultaat voor bestemming

45.054

41.793

47.068

40.659

40.134

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

2.116

735

1.345

0

0

Resultaat na bestemming

42.938

41.058

45.723

40.659

40.134

11 - Economie

Lasten

59.328

41.620

40.014

37.727

36.370

Baten

7.305

3.083

3.276

3.310

3.025

Resultaat voor bestemming

52.022

38.537

36.738

34.417

33.345

Dotaties

2.837

1.000

1.000

1.000

1.000

Onttrekkingen

10.767

3.750

4.790

3.990

4.387

Resultaat na bestemming

44.093

35.787

32.948

31.426

29.958

Programma

Begroting

Begroting

Begroting 

Begroting 

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

12 - Mobiliteit

Lasten

62.411

79.338

60.576

60.492

60.184

Baten

54.060

64.877

65.773

66.673

66.673

Resultaat voor bestemming

8.351

14.461

-5.197

-6.181

-6.489

Dotaties

45

0

0

0

0

Onttrekkingen

3.897

2.825

0

0

0

Resultaat na bestemming

4.499

11.636

-5.197

-6.181

-6.489

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Lasten

172.086

161.563

160.642

102.793

87.011

Baten

122.145

117.613

124.218

83.863

69.994

Resultaat voor bestemming

49.941

43.950

36.424

18.931

17.018

Dotaties

12.931

652

691

2.416

35

Onttrekkingen

35.018

18.083

8.249

7.220

6.464

Resultaat na bestemming

27.855

26.518

28.865

14.126

10.588

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Lasten

111.502

97.688

96.538

96.730

96.707

Baten

15.364

11.326

10.629

10.723

10.378

Resultaat voor bestemming

96.138

86.362

85.909

86.006

86.328

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

96.138

86.362

85.909

86.006

86.328

15 - Financiën

Lasten

26.704

48.020

80.550

105.517

134.119

Baten

1.435.161

1.492.211

1.511.640

1.535.594

1.539.254

Resultaat voor bestemming

-1.408.457

-1.444.191

-1.431.090

-1.430.077

-1.405.135

Dotaties

191.723

155.402

42.497

22.031

7.242

Onttrekkingen

325.864

216.044

87.164

45.329

38.991

Resultaat na bestemming

-1.542.599

-1.504.834

-1.475.757

-1.453.375

-1.436.884

Overhead

Lasten

272.332

273.501

268.486

266.362

265.344

Baten

21.767

21.764

21.764

21.764

21.764

Resultaat voor bestemming

250.565

251.737

246.722

244.598

243.580

Dotaties

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

900

150

0

0

0

Resultaat na bestemming

249.665

251.587

246.722

244.598

243.580

TOTAAL GENERAAL

Lasten

2.457.978

2.425.685

2.425.198

2.378.445

2.374.421

Baten

2.275.749

2.323.808

2.349.960

2.342.988

2.332.855

Resultaat voor bestemming

182.229

101.877

75.237

35.456

41.566

Dotaties

213.314

157.053

44.188

25.447

8.277

Onttrekkingen

395.543

258.930

119.425

60.903

49.843

Resultaat na bestemming

0

0

0

0

0