Begroting 2019

Gemeentelijke tarieven

Gemeentelijke tarieven

Overzicht gemeentelijk tarieven

(bedragen x 1.000)

Omschrijving tarief

Tarief 2019 (in €)

Baten 2019

Toe te rekenen lasten 2019

Kosten-dekkend-heid (in %)

Programma 3. Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Publiekrechtelijk

Afvalstoffenheffing (huisvuil)

tarief 1-pers. huishouding

234,29

62.761

65.787

95,4%

tarief 2 pers. huishouding

263,41

tarief 3+ pers. huishouding

288,19

Totaal

62.761

65.787

95,4%

Programma 4. Openbare orde en Veiligheid

Publiekrechtelijk

Diverse leges OOV

800

1.114

71,8%

Vergunning prostitutieinrichting

120

122

98,4%

Totaal

920

1.236

74,4%

Programma 5. Cultuur en Bibliotheek 

Publiekrechtelijk

Basisabonnement

33.50

980

Leengeld cd-roms

1,00

2

Leengeld compact-discs

1,00

10

Leengeld avm

1,00

5

Leengeld DVD

1,50

50

Boetegeld

0,15

400

Overige inkomsten gebruikers

473

Toe te rekenen lasten

        23.398

Totaal

1.920

23.398

8,2%

Programma 8. Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Publiekrechtelijk

Vaccinaties

Diverse

1.927

1.927

100,0%

Totaal

1.927

1.927

100%

Programma 9. Buitenruimte

Publiekrechtelijk

Begraafrechten

diverse

2.437

2.689

90,6%

Subtotaal

2.437

2.689

90,6%

Privaatrechtelijk

Verhuur volkstuinen

-

457

52

878,8%

Subtotaal

457

52

878,8%

Publiekrechtelijk

Binnenhavenbelasting

diverse

147

133

110,5%

Rioolrecht, grootafvoer

197,10

40.157

40.157

100,0%

Rioolrecht, eigenaren

144,10

Subtotaal

40.304

40.290

100,0%

Privaatrechtelijk

Marktgelden-warenmarkten ( oa huur)

diverse

2.009

1.342

149,7%

Publiekrechtelijk

Marktgelden-warenmarkten

diverse

2.289

3.155

72,6%

Subtotaal

4.298

4.497

95,6%

Totaal

47.496

47.528

99,9%

Programma 10. Sport

Publiekrechtelijk

Sport

diverse

7.006

21.695

32,3%

Totaal

7.006

21.695

32,3%

Programma 11. Economie

Privaatrechtelijk

Zeehavenheffing

740

2.533

29,2%

Totaal

740

2.533

29,2%

Programma 12. Mobiliteit

Publiekrechtelijk

Parkeren op straat

62.523

19.986

312,8%

Parkeerbelasting (vergunningen en naheffing)

Totaal

62.523

19.986

312,8%

Programma 13. Stadsontwikkeling en Wonen

Publiekrechtelijk

Leges "Bouwen" (dit betreft de behandeling van de aanvragen en controle op de uitvoering)

diversen

18.900

23.293

81,1%

Privaatrechtelijk

Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag)

832

2.740

30,4%

Totaal

19.732

26.033

75,8%

Programma 14. - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Publiekrechtelijk 

Paspoorten

65,30

1.240

1.565

79,2%

Nederlandse identiteitskaart 

52,00

Vermissing reisdocument

51,05

Rijbewijzen

29,05

Vermissing rijbewijs 

0,00

Verklaring algemeen 

39,45

1.547

1.564

98,9%

Nationaliteitsverklaring 

0,00

Verklaring  >A4 

14,60

545

785

69,4%

Huwelijken/Partnerschapsregistratie

14,60

Uittreksel burgelijke stand 

4,35

Verlof eerder/later begraven 

143,55

990

1.512

65,5%

Verklaring huwelijksbevoegdheid 

13,20

13,20

Naturalisatie 

23,30

Gedragsverklaring

diverse

307

468

65,5%

Legalisatie handtekening 

41,35

357

442

80,8%

Attestatie de vita 

15,30

Totaal

4.985

6.336

78,68%

Programma 15. Financiën

Publiekrechtelijk

OZB gebruikers 

n.n.b.

        24.869

3.983

OZB eigenaren woningen

n.n.b.

        34.412

n.v.t.

OZB eigenaren niet-woningen

n.n.b.

        32.848

Toeristenbelasting - normaal tarief

4,40

        10.883

119

n.v.t.

Toeristenbelasting - laag tarief (haven + camping)

3,05

Hondenbelasting - tarief 1e hond

120,12

          2.093

253

n.v.t.

Hondenbelasting - tarief 2e hond

188,16

Hondenbelasting - vanaf 3e hond per hond

238,68

Precariobelasting

356,64

        16.331

45

n.v.t.

Totaal

121.436

4.400

Totaal generaal

331.446

220.859