Begroting 2019

Specificatie financiële vaste activa

Specificatie financiële vaste activa

Financiële vaste activa

(bedragen x 1.000,-)

Balans-post

Omschrijving balanspost

Boekwaarde
1-1-2018

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31-12-2018

Rente opbrengsten

1.3.1.1

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

94.588

0

0

94.588

1.892

1.3.1.2

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

1.3.1.3

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

2.545

0

0

2.545

51

1.3.2.1

Leningen aan woningbouwcorperaties

0

0

0

0

0

1.3.2.2

Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

1.3.2.3

Leningen aan overige verbonden partijen

120.829

0

0

120.829

4.598

1.3.3.1

Overige langlopende leningen aan derden

87.698

6.300

12.219

81.779

2.930

1.3.2.2 t/m 1.3.3.1

Algemene voorziening voor oninbaarheid 

-9.322

0

0

-9.322

0

1.3.3.2

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

144.570

0

10.634

133.936

7.856

Totaal

440.908

6.300

22.853

424.355

17.327

(bedragen x 1.000,-)

Balans-post

Omschrijving balanspost

Boekwaarde
1-1-2019

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31-12-2019

Rente opbrengsten

1.3.1.1

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

94.588

0

0

94.588

1.419

1.3.1.2

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

1.3.1.3

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

2.545

0

0

2.545

38

1.3.2.1

Leningen aan woningbouwcorperaties

0

0

0

0

0

1.3.2.2

Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

1.3.2.3

Leningen aan overige verbonden partijen

120.829

0

20.000

100.829

3.881

1.3.3.1

Overige langlopende leningen aan derden

81.779

6.300

10.591

77.488

2.790

1.3.2.2 t/m 1.3.3.1

Algemene voorziening voor oninbaarheid 

-9.322

0

0

-9.322

0

1.3.3.2

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

133.936

0

11.560

122.376

7.253

Totaal

424.355

6.300

42.151

388.504

15.381

(bedragen x 1.000,-)

Balans-post

Omschrijving balanspost

Boekwaarde
1-1-2020

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31-12-2020

Rente opbrengsten

1.3.1.1

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

94.588

0

0

94.588

1.397

1.3.1.2

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

1.3.1.3

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

2.545

0

0

2.545

38

1.3.2.1

Leningen aan woningbouwcorperaties

0

0

0

0

0

1.3.2.2

Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

1.3.2.3

Leningen aan overige verbonden partijen

100.829

0

0

100.829

3.716

1.3.3.1

Overige langlopende leningen aan derden

77.488

6.300

10.594

73.194

2.551

1.3.2.2 t/m 1.3.3.1

Algemene voorziening voor oninbaarheid 

-9.322

0

0

-9.322

0

1.3.3.2

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

122.376

0

11.130

111.246

6.639

Totaal

388.504

6.300

21.724

373.080

14.341

(bedragen x 1.000,-)

Balans-post

Omschrijving balanspost

Boekwaarde 1-1-2021

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31-12-2021

Rente opbrengsten

1.3.1.1

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

94.588

0

0

94.588

1.397

1.3.1.2

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

1.3.1.3

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

2.545

0

0

2.545

38

1.3.2.1

Leningen aan woningbouwcorperaties

0

0

0

0

0

1.3.2.2

Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

1.3.2.3

Leningen aan overige verbonden partijen

100.829

0

0

100.829

3.716

1.3.3.1

Overige langlopende leningen aan derden

73.194

6.300

10.097

69.397

2.411

1.3.2.2 t/m 1.3.3.1

Algemene voorziening voor oninbaarheid 

-9.322

0

0

-9.322

0

1.3.3.2

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

111.246

0

10.645

100.601

6.003

Totaal

373.080

6.300

20.742

358.638

13.565

(bedragen x 1.000,-)

Balans-post

Omschrijving balanspost

Boekwaarde 1-1-2022

Verstrekking (lening)

Aflossing (lening)

Boekwaarde 31-12-2022

Rente opbrengsten

1.3.1.1

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

94.588

0

0

94.588

1.397

1.3.1.2

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

0

0

0

0

0

1.3.1.3

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

2.545

0

0

2.545

38

1.3.2.1

Leningen aan woningbouwcorperaties

0

0

0

0

0

1.3.2.2

Leningen aan deelnemingen

0

0

0

0

0

1.3.2.3

Leningen aan overige verbonden partijen

100.829

0

32.500

68.329

2.690

1.3.3.1

Overige langlopende leningen aan derden

69.397

6.300

10.100

65.597

2.190

1.3.2.2 t/m 1.3.3.1

Algemene voorziening voor oninbaarheid 

-9.322

0

0

-9.322

0

1.3.3.2

Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar

100.601

0

10.152

90.449

5.418

Totaal

358.638

6.300

52.752

312.186

11.733