Begroting 2019

Voor de eerste keer mag ik u namens het nieuwe college de programmabegroting aanbieden. Deze Programmabegroting 2019 – 2022 is een uitwerking van het coalitieakkoord 2018 – 2022 'Den Haag, Stad van Kansen en Ambities'.

In het coalitieakkoord hebben we een aantal stevige ambities geformuleerd: we bouwen aan een mooie groene stad waarop inwoners trots kunnen zijn, we zorgen dat de stad bereikbaar blijft voor bewoners, bezoekers en ondernemers, we zetten grote stappen richting een klimaatneutrale stad in 2030 én we werken aan een stad waarin iedereen mee kan doen.

De ambities uit het akkoord staan voor de uitdagingen waar Den Haag de komende jaren voor staat: de groei van de stad, de noodzaak om te verduurzamen en om te zorgen dat Den Haag een stad blijft voor iedereen. In 2019 investeert het college structureel 21 miljoen euro om onze ambities te verwezenlijken. Dit bedrag loopt de komende drie jaar verder op tot structureel circa 37,5 miljoen euro. De opbrengst van de voorgenomen verkoop van Eneco maakt nog geen onderdeel uit van deze begroting.

Naast de investeringen in de toekomst heeft dit college te maken met de financiële realiteit van vandaag. Het college heeft een aantal financiële vraagstukken opgelost, waardoor de stad financieel gezond blijft. Deze vraagstukken zijn ontstaan door de groei van de bijstand en de kosten van de jeugdhulp. Door te zorgen voor jeugdhulp waar we trots op zijn en door meer mensen uit de bijstand te krijgen, worden deze problemen opgelost.

De Programmabegroting 2019 – 2022 die voor u ligt, is een begroting gericht op de toekomst van de stad. En een begroting waarin dit college weloverwogen financiële keuzes heeft gemaakt, waardoor de gemeentelijke lasten voor zowel burgers als bedrijven laag kunnen blijven. 


Rachid Guernaoui, Wethouder Financiën    

Inkomsten € 2.582.738.212

Uitgaven € 2.582.738.218

Inkomsten

€ 35.000

Uitgaven

€ 8.945.750

Inkomsten

€ 1.200.000

Uitgaven

€ 9.316.592

Inkomsten

€ 69.505.000

Uitgaven

€ 86.544.364

Inkomsten

€ 3.703.000

Uitgaven

€ 60.909.765

Inkomsten

€ 7.737.000

Uitgaven

€ 105.109.308

Inkomsten

€ 57.215.000

Uitgaven

€ 140.470.000

Inkomsten

€ 371.616.725

Uitgaven

€ 597.579.993

Inkomsten

€ 55.199.000

Uitgaven

€ 507.450.000

Inkomsten

€ 56.047.000

Uitgaven

€ 157.818.165

Inkomsten

€ 8.754.000

Uitgaven

€ 49.812.000

Inkomsten

€ 6.832.987

Uitgaven

€ 42.619.572

Inkomsten

€ 67.701.925

Uitgaven

€ 79.338.017

Inkomsten

€ 135.695.811

Uitgaven

€ 162.214.074

Inkomsten

€ 11.326.211

Uitgaven

€ 97.688.285

Inkomsten

€ 1.708.255.766

Uitgaven

€ 203.421.555

Inkomsten

€ 21.913.787

Uitgaven

€ 273.500.778