Begroting 2019

Verloop overzicht reserves

Verloop overzicht reserves

Reserve

Res.nr.

Cat.

Dienst

Eindsaldo 2017

Resultaats-bestemming

Beginsaldo 2018

Dotaties

Ont-trekkingen

Eindsaldo 2018

Dotaties

Ont-trekkingen

Eindsaldo 2019

Dotaties

Ont-trekkingen

Eindsaldo 2020

Dotaties

Ont-trekkingen

Eindsaldo 2021

Dotaties

Ont-trekkingen

Eindsaldo 2022

3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

7314

PROJ

DSO

          6.000

               -

        6.000

        1.000

           500

        6.500

               -

        2.750

        3.750

               -

        3.500

           250

               -

           250

               -

               -

               -

               -

      6.000

           -

     6.000

     1.000

       500

     6.500

           -

     2.750

     3.750

           -

     3.500

       250

           -

       250

           -

           -

           -

           -

6 Onderwijs

Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs

6271

PROJ

OCW

          8.993

               -

        8.993

        3.400

        4.429

        7.964

               -

        2.800

        5.164

               -

        2.800

        2.364

               -

        2.364

               -

               -

               -

               -

Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

6276

PROJ

OCW

          8.970

               -

        8.970

               -

        1.993

        6.977

               -

        3.000

        3.977

               -

        3.977

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

     17.963

           -

   17.963

     3.400

     6.422

   14.941

           -

     5.800

     9.141

           -

     6.777

     2.364

           -

     2.364

           -

           -

           -

           -

7 Werk en Inkomen

Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten

3672

PROJ

SZW

        17.797

               -

      17.797

        1.378

        3.750

      15.425

               -

        6.000

        9.425

               -

        6.350

        3.075

               -

           500

        2.575

               -

               -

        2.575

     17.797

           -

   17.797

     1.378

     3.750

   15.425

           -

     6.000

     9.425

           -

     6.350

     3.075

           -

       500

     2.575

           -

           -

     2.575

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Reserve Zorg Innovatiefonds

6279

PROJ

OCW

          5.000

               -

        5.000

               -

        1.250

        3.750

               -

        1.250

        2.500

               -

        1.250

        1.250

               -

        1.250

               -

               -

               -

               -

Reserve Decentralisatie WMO

6278

PROJ

OCW

          2.800

               -

        2.800

               -

        2.800

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

      7.800

           -

     7.800

           -

     4.050

     3.750

           -

     1.250

     2.500

           -

     1.250

     1.250

           -

     1.250

           -

           -

           -

           -

9 Buitenruimte

Bestemmingsreserve Werk met Werk

3277

PROJ

DSB

          3.804

               -

        3.804

               -

        2.260

        1.544

               -

        1.543

              1

               -

               -

              1

               -

               -

              1

               -

               -

               1

      3.804

           -

     3.804

           -

     2.260

     1.544

           -

     1.543

           1

           -

           -

           1

           -

           -

           1

           -

           -

           1

10 Sport

Reserve Olympisch fonds

6255

PROJ

OCW

          4.196

               -

        4.196

               -

        2.116

        2.080

               -

           735

        1.345

               -

        1.345

               -

               -

               -

      4.196

           -

     4.196

           -

     2.116

     2.080

           -

       735

     1.345

           -

     1.345

           -

           -

           -

           -

           -

           -

           -

11 Economie

Reserve Overcommittering D2

3448

PROJ

DSO

          3.531

               -

        3.531

        2.837

             50

        6.318

               -

             50

        6.268

               -

        1.600

        4.668

               -

        1.620

        3.048

               -

        3.048

               -

Reserve Fonds Economische Structuurversterking

7311

PROJ

DSO

          8.494

               -

        8.494

               -

        5.694

        2.800

        1.000

        2.300

        1.500

        1.000

        1.690

           810

        1.000

        1.470

           340

        1.000

        1.340

               -

Reserve World Forum Convention Center

7307

PROJ

DSO

          1.808

               -

        1.808

               -

        1.808

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

7310

PROJ

DSO

          3.039

               -

        3.039

               -

        1.815

        1.224

               -

           500

           724

               -

           600

           124

               -

               -

           124

               -

               -

           124

Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

7313

PROJ

DSO

          4.100

               -

        4.100

               -

        1.400

        2.700

               -

           900

        1.800

               -

           900

           900

               -

           900

               -

               -

               -

               -

     20.972

           -

   20.972

     2.837

   10.767

   13.042

     1.000

     3.750

   10.292

     1.000

     4.790

     6.502

     1.000

     3.990

     3.512

     1.000

     4.388

        124

12 Mobiliteit

Reserve Parkeren

3204

PROJ

DSB

          4.514

               -

        4.514

             45

        1.203

        3.356

        2.825

           531

           531

           531

           531

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Verkeer

6395

PROJ

DSO

          2.704

               -

        2.704

               -

        2.694

             10

             10

             10

             10

             10

      7.218

           -

     7.218

         45

     3.897

     3.366

           -

     2.825

       541

           -

           -

       541

           -

           -

       541

           -

           -

        541

13 Stadsontwikkeling en Wonen

Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

7312

PROJ

DSO

          1.837

               -

        1.837

        2.341

        2.544

        1.634

           580

           791

        1.423

           619

           745

        1.297

        2.350

        1.104

        2.543

               -

           871

        1.672

Reserve Grondbedrijf

3020

RGB

DSO

        64.378

        3.226

      67.604

        4.635

      12.283

      59.956

               -

        3.632

      56.324

               -

        4.182

      52.142

               -

        4.182

      47.960

               -

        4.182

       43.778

Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

3428

PROJ

DSO

          5.300

               -

        5.300

        1.097

              1

        6.396

              3

              3

        6.396

              3

              3

        6.396

              3

              3

        6.396

              3

              3

        6.396

Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen

6397

PROJ

DSO

        30.298

               -

      30.298

        4.399

      14.329

      20.368

             39

      12.241

        8.166

             39

        1.989

        6.216

             33

           601

        5.648

              2

             78

        5.572

Reserve Stadsvernieuwing

7309

PROJ

DSO

          2.410

               -

        2.410

               -

        2.410

               -

               -

               -

               -

               -

Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW

3352

PROJ

DSO

          2.732

               -

        2.732

           459

           443

        2.748

             30

           442

        2.336

             30

           356

        2.010

             30

           356

        1.684

             30

           356

        1.358

Reserve The Hague World Forum

6328

PROJ

DSO

          6.908

               -

        6.908

               -

        3.008

        3.900

               -

           974

        2.926

               -

           974

        1.952

               -

           974

           978

               -

           974

               4

   113.863

     3.226

  117.089

   12.931

   35.018

   95.002

       652

   18.083

   77.571

       691

     8.249

   70.013

     2.416

     7.220

   65.209

         35

     6.464

   58.780

14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Bestemmingreserve verkiezingen

3573

EGA

DPZ

          1.800

       -1.400

           400

               -

               -

           400

               -

               -

           400

               -

               -

           400

               -

               -

           400

               -

               -

           400

      1.800

    -1.400

       400

           -

           -

       400

           -

           -

       400

           -

           -

       400

           -

           -

       400

           -

           -

        400

15 Financiën

Algemene reserve

3000

AR

CTR

        70.329

       -4.078

      66.251

               -

      11.500

      54.751

      54.751

      54.751

      54.751

       54.751

Reserve Financiering

3450

EGA

CTR

          5.500

               -

        5.500

               -

        5.500

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Reserve Activafinanciering

3473

ACTFIN

CTR

      190.713

               -

     190.713

      62.227

      37.340

     215.600

      16.199

     148.684

      83.115

      15.025

        5.773

      92.367

        5.000

        7.928

      89.439

               -

        6.416

       83.023

Reserve Onderhoud Sportaccommodaties

6621

Res.Onder

CTR

          5.500

          -998

        4.502

        4.502

        4.502

        4.502

        4.502

        4.502

Reserve Onderhoud Vastgoed

6622

Res.Onder

CTR

          4.579

            -79

        4.500

        1.631

        2.869

           150

               -

        3.019

               -

           650

        2.369

        2.131

               -

        4.500

               -

           150

        4.350

Centrale Bedrijfsvoeringsreserve

6600

CBR

CTR

          8.430

       -8.013

           417

               -

           417

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 2 - College en Bestuur

6602

PR

CTR

                1

           999

        1.000

        1.000

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 3 - Wijkaanpak en Dienstverlening

6603

PR

CTR

             600

        1.400

        2.000

               -

        2.000

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

6604

PR

CTR

                 -

           330

           330

           330

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 5 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg

6605

PR

CTR

             256

          -507

          -251

           240

            -11

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 6 - Onderwijs

6606

PR

CTR

          2.500

           515

        3.015

               -

        3.015

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid 

6607

PR

CTR

          1.841

          -463

        1.378

        1.378

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 8 - Zorg en Welzijn

6608

PR

CTR

          4.150

          -609

        3.541

        3.541

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 9 - Jeugd

6609

PR

CTR

          1.650

     -14.914

     -13.264

      14.000

           736

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 10 - Ontwikkeling Buitenruimte

6610

PR

CTR

          1.164

        2.131

        3.295

        3.295

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 11 - Economie, Internationale Stad en Binnenstad

6611

PR

CTR

                 -

        2.081

        2.081

        2.081

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 12 - Sport

6612

PR

CTR

                 -

          -224

          -224

               -

          -224

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 13 - Verkeer en Milieu

6613

PR

CTR

             135

        2.865

        3.000

               -

        3.000

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 14 - Wonen en duurzaamheid

6614

PR

CTR

              12

           551

           563

               -

           563

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 15 - Stadsontwikkeling

6615

PR

CTR

                 -

          -217

          -217

               -

          -217

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 19 - Stadsdelen en Wijkaanpak

6619

PR

CTR

             200

           683

           883

               -

           883

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 2 - College en Bestuur

6632

PR

CTR

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

6633

PR

CTR

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid

6634

PR

CTR

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek

6635

PR

CTR

                 -

               -

            -11

            -11

            -11

            -11

            -11

            -11

Programmareserve 6 - Onderwijs

6636

PR

CTR

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 7 - Werk en Inkomen 

6637

PR

CTR

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

6638

PR

CTR

                 -

               -

           586

           586

           586

           586

           586

           586

Programmareserve 9 - Buitenruimte

6639

PR

CTR

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 10 - Sport

6640

PR

CTR

                 -

               -

          -224

          -224

          -224

          -224

          -224

          -224

Programmareserve 11 - Economie

6641

PR

CTR

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 12 - Mobiliteit

6642

PR

CTR

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen

6643

PR

CTR

                 -

               -

          -217

          -217

          -217

          -217

          -217

          -217

Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

6644

PR

CTR

                 -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Reserve Grote Projecten

3456

PROJ

CTR

        37.328

           800

      38.128

      11.709

        9.718

      40.119

        4.500

        2.077

      42.542

      19.500

               -

      62.042

        6.200

               -

      68.242

        4.500

               -

       72.742

Reserve Co-financiering

3461

PROJ

CTR

          5.448

               -

        5.448

           800

        1.293

        4.955

               -

           614

        4.341

               -

           269

        4.072

               -

           116

        3.956

               -

           100

        3.856

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018

3484

OVERIG

CTR

        57.336

               -

      57.336

      70.992

     128.328

               -

               -

               -

               -

               -

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019

3485

OVERIG

CTR

               -

               -

        3.245

        2.485

           760

               -

           760

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017 - 2020

3488

OVERIG

CTR

        56.275

               -

      56.275

        1.069

      37.549

      19.795

           100

      10.491

        9.404

           735

      10.139

               -

               -

               -

               -

               -

               -

               -

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018 - 2021

3491

OVERIG

CTR

        45.058

               -

      45.058

               -

      36.130

        8.928

               -

        8.928

               -

           150

               -

           150

               -

           150

               -

               -

               -

               -

Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022

3492

OVERIG

CTR

                 -

               -

        2.156

               -

        2.156

     124.363

      15.113

     111.406

        3.227

      66.365

      48.268

        7.840

      29.925

      26.183

        2.142

      28.325

               -

Reserve Herfaseringen

3493

OVERIG

CTR

                 -

               -

      21.216

        8.410

      12.806

        8.090

      13.215

        7.681

        3.860

        2.250

        9.291

           860

        6.750

        3.401

           600

        4.000

               1

Reserve Herstructurering reserves

3485

OVERIG

CTR

        14.705

               -

      14.705

        3.467

      14.089

        4.083

               -

        2.028

        2.055

               -

        1.596

           459

               -

           459

               -

               -

               -

               -

Reserve Internationaal & Werving

3487

PROJ

CTR

          4.190

               -

        4.190

               -

        2.348

        1.842

        2.000

               -

        3.842

               -

               -

        3.842

               -

               -

        3.842

               -

               -

        3.842

Reserve Statushouders

3489

PROJ

CTR

          5.863

               -

        5.863

           200

        5.919

           144

               -

             80

             64

               -

               -

             64

               -

               -

             64

               -

               -

             64

Reserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties

3490

OVERIG

CTR

        16.344

               -

      16.344

           268

        1.837

      14.775

               -

      14.054

           721

               -

           122

           599

               -

               -

           599

               -

               -

           599

   540.107

  -17.747

  522.360

  191.723

  325.864

  388.219

  155.402

  216.044

  327.577

   42.497

   87.164

  282.910

   22.031

   45.328

  259.613

     7.242

   38.991

  227.864

16 Overhead

Reserve basiswerkplekken

3318

EGA

IDC

          1.082

        1.082

               -

           900

           182

               -

           150

             32

               -

               -

             32

               -

               -

             32

               -

               -

             32

      1.082

           -

     1.082

           -

       900

       182

           -

       150

         32

           -

           -

         32

           -

           -

         32

           -

           -

         32

Totaal

   742.602

  -15.921

  726.681

  213.314

  395.544

  544.451

  157.054

  258.930

  442.575

   44.188

  119.425

  367.338

   25.447

   60.902

  331.883

     8.277

   49.843

  290.317