Begroting 2019

Voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen 

(bedragen x 1.000,-)

Omschrijving voorziening

Saldo per
31-12-2017

Resultaats-bestemming

Saldo per 01-01-2018

Dotaties

Besteding

Vrijval

Saldo per
31-12-2018

Dotaties

Besteding

Vrijval

Saldo per
31-12-2019

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2020

Dotaties

Besteding

Vrijval

Saldo per
31-12-2021

Dotaties

Besteding

Vrijval

Saldo per
31-12-2022

02 - College en Bestuur

Voorzienig wachtgeld wethouders

18

18

1.222

240

1.000

394

606

377

229

227

2

2

0

Voorziening Meavita

26

26

13

13

13

0

0

0

0

44

0

44

1.222

253

0

1.013

0

407

0

606

0

377

0

229

0

227

0

2

0

2

0

0

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Voorziening overige bedrijfsrisico's

116

116

116

0

0

0

0

0

116

0

116

0

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04 - Openbare orde en Veiligheid

Voorziening Overgangsregeling  FLO 

7.056

7.056

2.618

3.685

5.989

2.688

2.036

6.641

2.688

1.615

7.714

2.688

1.471

8.931

2.688

1.912

9.707

7.056

0

7.056

2.618

3.685

0

5.989

2.688

2.036

0

6.641

2.688

1.615

0

7.714

2.688

1.471

0

8.931

2.688

1.912

0

9.707

05 - Cultuur en Bibliotheek

Legaat dr Muller (beeldende kunst)

43

43

1

44

1

45

1

46

1

47

1

48

Fonds Kunstopdrachten BK

217

217

217

217

217

217

217

Voorziening Onderhoudsmiddelen Nieuwe Kerk

192

192

30

40

182

30

40

172

30

40

162

30

40

152

30

40

142

Voorziening Zcala

136

136

90

46

46

0

0

0

0

Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg

329

329

310

19

19

0

0

0

0

Voorziening transitie kosten

1.928

1.928

400

1.528

350

1.178

350

828

350

478

350

128

2.845

0

2.845

31

840

0

2.036

31

455

0

1.612

31

390

0

1.253

31

390

0

894

31

390

0

535

07 - Werk en Inkomen 

Voorziening PWV

57

57

57

57

57

57

57

Voorziening Non-actieven

1.831

1.831

159

1.672

142

1.530

64

1.466

48

1.418

48

1.370

1.888

0

1.888

0

159

0

1.729

0

142

0

1.587

0

64

0

1.523

0

48

0

1.475

0

48

0

1.427

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Schenking Bevolkingsonderzoek

91

91

91

91

91

91

91

Voorziening aanloop-en frictiekosten GGD Haaglanden

76

76

76

76

76

76

76

167

0

167

0

0

0

167

0

0

0

167

0

0

0

167

0

0

0

167

0

0

0

167

09 - Buitenruimte  

Voorziening overige bedrijfsrisico's

3.684

3.684

800

2.884

2.884

2.884

2.884

2.884

Voorziening Wachtgeld 

577

577

386

191

191

191

191

191

4.261

0

4.261

0

1.186

0

3.075

0

0

0

3.075

0

0

0

3.075

0

0

0

3.075

0

0

0

3.075

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

MOP Woonwagencentra

8

234

242

242

0

0

0

0

0

Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG)

37.125

37.125

7.770

44.895

2.222

47.117

47.117

47.117

47.117

Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder

15.506

15.506

494

16.000

234

16.234

16.234

16.234

16.234

Voorziening Risico's Harnaschpolder

6.090

6.090

-931

5.159

5.159

5.159

5.159

5.159

Vz Afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West

11.136

11.136

482

11.618

1.188

12.806

865

13.671

744

14.415

744

15.159

Voorziening Amerikaanse Ambassade

7.150

7.150

7.150

7.150

0

0

0

0

77.015

234

77.249

7.815

242

0

84.822

3.644

0

7.150

81.316

865

0

0

82.181

744

0

0

82.925

744

0

0

83.669

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

Voorziening Wachtgeld 

5

5

5

5

5

5

5

Voorziening Reorganisatie KCC

0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

0

0

5

0

0

0

5

0

0

0

5

0

0

0

5

0

0

0

5

15 - Financiën

Voorziening Gegarandeerde geldleningen

132

132

132

132

132

132

132

Voorziening afwikkeling woningbeheer

300

300

300

300

300

300

300

Voorziening deelneming Haagse Hitte

2.418

2.418

2.418

2.418

2.418

2.418

2.418

Voorziening svg-fonds

97

97

4

101

4

105

4

109

4

113

4

117

Voorziening niet-actieven

127

127

127

127

127

127

127

3.074

0

3.074

4

0

0

3.078

4

0

0

3.082

4

0

0

3.086

4

0

0

3.090

4

0

0

3.094

Totaal Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen

96.471

234

96.705

11.690

6.481

0

101.914

6.367

3.040

7.150

98.091

3.588

2.446

0

99.233

3.467

2.136

0

100.564

3.467

2.352

0

101.679

Voorzieningen met voeding van derden

(bedragen x 1.000,-)

Omschrijving voorziening

Saldo per
31-12-2017

Resultaats-bestemming

Saldo per 01-01-2018

Dotaties

Besteding

Vrijval

Saldo per
31-12-2018

Dotaties

Besteding

Vrijval

Saldo per
31-12-2019

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2020

Dotaties

Besteding

Vrijval

Saldo per
31-12-2021

Dotaties

Besteding

Vrijval

Saldo per
31-12-2022

05 - Cultuur en Bibliotheek

Voorziening subsidies derden

51

51

51

51

51

51

51

51

0

51

0

0

0

51

0

0

0

51

0

0

0

51

0

0

0

51

0

0

0

51

09 - Buitenruimte

Voorziening Bomen

539

539

67

539

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

539

0

539

67

539

0

67

67

67

0

67

67

67

0

67

67

67

0

67

67

67

0

67

10 - Sport

Recht van opstal sportpark Duno

160

160

160

160

160

160

160

160

0

160

0

0

0

160

0

0

0

160

0

0

0

160

0

0

0

160

0

0

0

160

12 - Mobiliteit

Voorziening Parkeren

820

820

820

820

820

820

820

MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise

226

557

783

252

561

474

253

61

666

253

61

858

253

61

1.050

253

61

1.242

1.046

557

1.603

252

561

0

1.294

253

61

0

1.486

253

61

0

1.678

253

61

0

1.870

253

61

0

2.062

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

Voorziening Woningsplitsing

290

290

88

119

259

88

119

228

88

119

197

88

119

166

88

119

135

Voorziening Bouwleges

24.341

24.341

18.335

14.866

27.810

12.180

16.572

23.418

10.830

16.572

17.676

9.080

16.572

10.184

7.480

16.572

1.092

24.631

0

24.631

18.423

14.985

0

28.069

12.268

16.691

0

23.646

10.918

16.691

0

17.873

9.168

16.691

0

10.350

7.568

16.691

0

1.227

15 - Financiën

Voorziening Sirtema van Grovestin

17

17

17

17

17

17

17

17

0

17

0

0

0

17

0

0

0

17

0

0

0

17

0

0

0

17

0

0

0

17

Totaal Voorzieningen met voeding van derden

26.444

557

27.001

18.742

16.085

0

29.658

12.588

16.819

0

25.427

11.238

16.819

0

19.846

9.488

16.819

0

12.515

7.888

16.819

0

3.584

Voorzieningen met voeding vanuit heffingen

(bedragen x 1.000,-)

Omschrijving voorziening

Saldo per
31-12-2017

Resultaats-bestemming

Saldo per 01-01-2018

Dotaties

Besteding

Vrijval

Saldo per
31-12-2018

Dotaties

Besteding

Vrijval

Saldo per
31-12-2019

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Saldo per
31-12-2020

Dotaties

Besteding

Vrijval

Saldo per
31-12-2021

Dotaties

Besteding

Vrijval

Saldo per
31-12-2022

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

19.895

19.895

-6.159

13.736

-5.597

8.139

-5.364

2.775

-2.181

594

-1.405

-811

19.895

0

19.895

-6.159

0

0

13.736

-5.597

0

0

8.139

-5.364

0

0

2.775

-2.181

0

0

594

-1.405

0

0

-811

09 - Buitenruimte

Egalisatievoorziening Leges Opbreekvergunningen

751

751

-111

640

-111

529

-111

418

-111

307

-111

196

Egalisatievoorziening riolering

1.633

1.633

18.749

18.749

1.633

19.486

19.486

1.633

19.591

19.591

1.633

19.696

19.696

1.633

19.796

21.429

0

Voorziening Graven

4.598

4.598

237

380

4.455

237

380

4.312

237

380

4.169

237

380

4.026

237

380

3.883

6.982

0

6.982

18.875

19.129

0

6.728

19.612

19.866

0

6.474

19.717

19.971

0

6.220

19.822

20.076

0

5.966

19.922

21.809

0

4.079

Totaal Voorzieningen met voeding vanuit heffingen

26.877

0

26.877

12.716

19.129

0

20.464

14.015

19.866

0

14.613

14.353

19.971

0

8.995

17.641

20.076

0

6.560

18.517

21.809

0

3.268